Winkelwagen

Privacy Policy

De Sprint Privacy Policy

 

De Sprint is dé specialist op het gebied van onderhoud en reparatie aan uw auto, ongeachte het merk, type of de leeftijd. Ook zijn wij dé banden- en wielenspecialist van de regio. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om banden en wielen online te bestellen. De Sprint is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
De Sprint

De Sprint Rotterdam Stadionweg

Stadionweg 53

3077 AS Rotterdam

Tel: 010 - 483 00 44

Email: stadionweg@desprint.nl

Kvk nr.: 23069319

Btw nr.: 825513467B05

De Sprint Rotterdam Hoogvliet

Leemkuil 11

3191 ET Hoogvliet

Tel. 010 - 472 08 17

Email: hoogvliet@desprint.nl

Kvk nr.: 23069319

Btw nr.: 825513467B05

De Sprint Rotterdam Ridderkerk

Sportlaan 15

2982 SM Ridderkerk

Tel. 0180 - 49 73 73

Email: ridderkerk@desprint.nl

Kvk nr.: 23069319

Btw nr.: 825513467B05

De Sprint Rotterdam Slinge

Goudestein 65

3085 DB Rotterdam

Tel. 010 - 481 04 34

Email: slinge@desprint.nl

Kvk nr.: 24298509

Btw nr.: NL808623874B01

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Sprint verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Betaalgegevens (bij Online bestellingen van banden en wielen)

- Factuuradres

- Voornaam

- Achternaam

- Bedrijfsnaam

- Adres

- Plaats

- Postcode

- Land

- Telefoonnummer

- Kenteken

- Automerk

- Model

- Type

- Diameter wiel

- Bandenmaat

- Voor vragen over de aflevering

 

APK aanvragen

- Voornaam

- Achternaam

- Straat

- Huisnummer

- Postcode

- Plaats

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Kenteken

- Kilometerstand

- Filiaal

- Bel me terug

- Opmerkingen

 

Mail ons (Contactformulier)

- Naam

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Wat is uw vraag?

Inloggen (Nieuw account aanmaken)

- Voornaam

- Achternaam

- E-mail adres

- Wachtwoord

- Wachtwoordsterkte: Geen wachtwoord

- Bevestig wachtwoord

- Inschrijven op de nieuwsbrief

 

De Sprint kan niet controleren of de ingevulde persoonsgegevens overeenkomen met de persoon die ze daadwerkelijk invult. Wij kunnen daar dan ook geen verantwoording voor dragen. Op uw eerste verzoek zullen wij al uw gegevens direct verwijderen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@desprint.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Sprint verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- De Sprint analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- Indien u reageert op een openstaande vacature.

Op uw eerste verzoek zal De Sprint al uw gegevens direct verwijderen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Sprint neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Sprint) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Sprint bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Anonieme gegevens, zoals tracking cookies, via Google Analytics, maximaal 26 maanden. Overige gegevens die wij verzamelen (via contactformulier en het formulier inlog aanvragen) verwijderen wij op verzoek.

Voor de persoonlijke gegevens van sollicitanten gelden ander termijnen. Gegevens worden bewaard binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Sprint verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Sprint blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Sprint gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Sprint gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, in dit geval Google Analytics.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Sprint en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@desprint.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Sprint wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Sprint neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@desprint.nl